Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011

 

Στις αρχές Οκτωβρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης προχώρησε σε μια σειρά ανακοινώσεων που αφορούσαν επιπλέον τροποποιήσεις στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011. Οι προτάσεις είχαν ως σκοπό να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου και πιο φιλικού οικονομικού περιβάλλοντος για το επενδυτικό κοινό από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.  Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται σε σχέδιο νόμου το οποίο είναι υπό δημόσια διαβούλευση και θα προωθηθεί με τις όποιες αλλαγές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στη Βουλή όπου θα ψηφιστεί και θα αποτελέσει νόμο του κράτους. Η ισχύς του θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ 16 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011

Οι αλλαγές, που προτάθηκαν, συνοψίζονται στα παρακάτω 16 σημεία:

1) Η προθεσμία υποβολής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων παίρνει παράταση  έως την 31.12.2012.

2) Αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης και ανέρχεται πλέον μέχρι το 55% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης  στους κλάδους:

α) της Μεταποίηση

β) του Τουρισμού

γ) των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

δ) των μεταφορών (Logistics)

3) Ως ιδία συμμετοχή μπορεί να συμπεριληφθούν και στοιχεία της επιχείρησης – φορέα τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και που αφορούν τους τρεις τελευταίους μήνες.

4) Δίνεται η δυνατότητα  χορήγησης προκαταβολής  μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 110% από το ποσό της  προκαταβολής, όπως επίσης  και λήψη δεύτερης δόσης προκαταβολής στην περίπτωση όπου με την α' δόση δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του επιχορηγούμενου ποσού, ενώ έχει προηγηθεί η διενέργεια ελέγχου στο 50% του έργου και έχει καταβληθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής από τον επενδυτή.

5) Ορίζεται ως χρόνος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων το σύνολο του κάθε έτους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται σε δύο χρονικές περιόδους:

i) τον Μάιο, για τα σχέδια που κατατίθενται μέχρι 30 Απριλίου,

ii) και τον Νοέμβριο, για τα σχέδια που κατατίθενται μέχρι 30 Νοεμβρίου.

6) Δίνονται κίνητρα ,κυρίως για τις  Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις,  που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε. καθώς αυξάνονται τα ποσοστά επιδότησης, καθώς με τις υφιστάμενες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η συγκεκριμένη αλλαγή ευνοεί τις  περιοχές Β.Ε.Π.Ε. Αττικής,(Κερατέας Άνω Λιοσίων, Σχιστού,), Θεσσαλονίκης, Κοζάνης , Λάρισας , Βόλου κ.α.

7) Στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της  φορολογικής απαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα επιλογής της επιχορήγησης κεφαλαίου.

8) Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής και Τεχνολογικής  Ανάπτυξης καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από τον συνδυασμό  της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό επιχορήγηση κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%).

9) Μειώνεται στα πέντε (5) χρόνια από έξι (6) το διάστημα  που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή  μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε αίτημα νέου εκσυγχρονισμού

10) Στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 μπορούν πλέον  να επιδοτηθούν και τα  Κέντρα  Αποκατάστασης.

11) Παρέχεται  η δυνατότητα απορρόφησης  του μισού (1/2), από το σύνολο του  εγκεκριμένου  ποσού της φορολογικής απαλλαγής από την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.

12) Η επιλογή του επενδυτή στην επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής του δίνει  το δικαίωμα εφαρμογής της σε  10 χρόνια, ή 12 αν είναι νέα επιχείρηση, αντί των 8, ή τα 10, αντίστοιχα που ίσχυε στις υφιστάμενες διατάξεις του νόμου.

13) Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν στις συνέργιες για την περιφέρεια  Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης περιορίζονται από 10 σε 5, ενώ για την επαρχία από 5 σε 3.

14) Μειώνονται, τα ποσοστά ενίσχυσης σε ορισμένα νησιά όπου με τις υφιστάμενες διατάξεις τα ποσοστά αυτά δεν εξαντλούσαν το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Σκιάθος, Σκόπελος Αλόννησος Κρήτη κλπ.

15) Στα μεγάλα επενδυτικά έργα, μέχρι και 50 εκ ευρώ, δίνεται στον επενδυτή η ευκαιρία επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων (επιχορήγηση -  επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης- φορολογική απαλλαγή) μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για τα έργα  που είναι πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το επιπλέον ποσό της επένδυσης (άνω των 50 εκ ευρώ) .

16) Τέλος για τον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 δίνεται η δυνατότητα:

α) λήψης προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης,

β) καθώς  επίσης και οριζόντιας  παράτασης  ενός έτους, ήτοι μέχρι την 31/12/2014 για όσα έργα υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 3299/2004 από το 2007 και ύστερα.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ 2011

Οι παραπάνω προτάσεις έρχονται να προστεθούν στις  πρόσφατες τροποποιήσεις - βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου (επί Υπουργίας της κας Διαμαντοπούλου, Απρίλιος 2012), οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω 6 σημεία:

1) Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση  ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων κλπ κατά την υποβολή της αίτησης.

2) Δεν απαιτείται η προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης.

3) Αυξήθηκε σε 60% το ποσοστό των ενισχυμένων  δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Το ποσοστό αυτό  για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 70%.

4) Μπορούν  να υπάρξουν τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5) Έχουν θεσπιστεί  αποκλειστικές προθεσμίες  για τις διαδικασίες αξιολόγησης του Υπουργείου.

6) Τέλος υπάρχει αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων κατά 5 εκατ. €  (από 15 εκατ. € σε  20 εκατ. €) στην τετραετία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια  στην ίδια περιφέρεια.

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3908/2011

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

■ Υφιστάμενες, Νέες  και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την Ελληνική Επικράτεια

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

■ Από 15% έως 55% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

■ Πολύ μικρές  επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ

■ Μικρές  επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ

■ Μεσαίες  επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ

■ Μεγάλες  επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια ισχύουν στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

■ Επιχορήγηση κεφαλαίου

■ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (Leasing)

■ Φορολογικές απαλλαγές

■ Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

■ Γενικής Επιχειρηματικότητας (Παρέχεται Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

■ Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

■ Περιφερειακής Συνοχής (Παρέχεται Επιχορήγηση ή Φοροαπαλλαγή ή Χαμηλότοκα Δάνεια)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ:

■ Επιχειρηματικότητας των νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις όπου νέοι έως 39 ετών συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% -Παρέχεται ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών έως 1 εκ. ευρώ για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας)

■ Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (50 εκ. και άνω –Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων αναμένεται να διευκρινιστούν)

■ Πολυετή Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Σχέδια (2-5 έτη, Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με Χαμηλότοκα Δάνεια)

■ Συνεργασίας και Δικτύωσης (σχέδια τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων Αθήνα/ Θεσσαλονίκη ή σχέδια τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων για την υπόλοιπη Ελλάδα)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

A) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

■ Πάσης Φύσεως Μηχανήματα και Μηχανολογικός Εξοπλισμός

■ Ειδικός Εξοπλισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο (π.χ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

■ Ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός

■ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και Λογισμικό)

■ Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

■ Λοιπός εξοπλισμός

Β) ΚΤΙΡΙΑΚΑ (έως 60% του Π/Υ):

■ Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων

■ Δαπάνες  διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Γ) ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (έως 50% του Π/Υ):

■ Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών και πνευματικών δικαιωμάτων

■ Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)

■ Μελέτες και δαπάνες συμβούλων

 

 

Νικήτας  Δημητρόπουλος

 

Θέματα / Κατηγορίες Επενδύσεων στο Capitalinvest:

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Τουρισμού

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Υπηρεσίες / Εμπόριο

Επενδύσεις / Επιδοτήσεις Μεταποίηση

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

Investment & Technology Solutions 7/11/2012


..