Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

Για όλους τους καταθέτες, παρουσιάζονται τα επιτόκια των Λογαριασμών Ταμιευτηρίου και Τρεχούμενων Λογαριασμών όλων των Ελληνικών Τραπεζών σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος Αυγούστου 2011. Σημειώνεται ότι στο σύνολο τους οι καταθέσεις στις Ελληνικές Τράπεζες συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία το 2011 ανερχόμενες σήμερα περί τα 180 δις ευρώ.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε.

0,50%

0%

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,01 - 5.000 ευρώ: 0,20%                      5.000,01 - 10.000 ευρώ: 0,25%
10.000,01 - 50.000 ευρώ: 0,40%
50.000,01 - 150.000 ευρώ: 0,50%
150.000,01 - 300.000 ευρώ: 0,70%
300.000,01 ευρώ και άνω: 1,00%

0,30%

BANK SADERAT IRAN

2,25%

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

BMW Austria Bank GmbH

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

BNP  PARIBAS

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

CITIBANK INTERNATIONAL PLC 0 - 30.000 ευρώ: 0,50%                    
30.001 - 100.000 ευρώ: 0,75%                  
100.001 - 300.000 ευρώ: 1,25%                    
300.001 ευρώ και άνω: 1,50%

0 - 1.000 ευρώ: 0%                    
1.001 - 30.000 ευρώ: 0,10%             
30.001 ευρώ και άνω: 0,25%

F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1,00% από το 1ο ευρώ

1,00% από το 1ο ευρώ

F.C.E. BANK. Plc

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

FGA BANK GmbH

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

GMAC BANK

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

HELLENIC POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

HSBC BANK plc

0 - 50.000 ευρώ: 0,10%
50.001 - 200.000 ευρώ: 0,50% 
200.001 - 500.000 ευρώ: 1,00%
500.001 ευρώ και άνω : 1,10%

0 - 50.000 ευρώ: 0,00%
50.001 ευρώ και άνω: 0,20% 

KEDR BANK CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

0 - 1.000 ευρώ:0.00%
1.001 ευρώ και άνω :0.10%

0 - 1.000 ευρώ:0,00%
1.001 - 30.000 ευρώ:0,60%
30.001 - 100.000 ευρώ:0,70%
100.001 - 500.000 ευρώ:0,80%
500.001 ευρώ και άνω: 0,80%

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

έως 5.000,00 ευρώ: 1,25%
5.000,01 - 20.000,00 ευρώ: 1,75%
άνω των 20.000,00 ευρώ:   2,50%

1,00%

SFS HELLASFINANCE CONSUMER Α.Ε.Π.Π.

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

0 - 1.000,99 ευρώ: 0,50%         
1.001 - 10.000,99 ευρώ:1,00%     
10.001 ευρώ και  άνω: 1,50%

0 - 5.000 ευρώ: 3,00%     
5.001 - 10.000 ευρώ: 0,75%
10.001 ευρώ και άνω :  0,50%

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

UNICREDIT BANK A.G.

0,15%

0,15%

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

VOLKSWAGEN BANK GmbH

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

0,01- 20.000,00 ευρώ:  0,15% 
20.000,01 - 60.000,00 ευρώ: 0,25% 
60.000,01 - 150.000,00 ευρώ: 0,60% 
150.000,01- 300.000,00 ευρώ: 1,15% 
300.000,01 ευρώ και άνω : 1,70%

0,01- 1.500,00 ευρώ: 0,15% 
1.500,01 - 9.000,00 ευρώ: 0,40% 
9.000,01- 90.000,00 ευρώ: 0,60% 
90.000,01 ευρώ και άνω : 1,00%

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

200.000 και άνω: 0,75%
150.000 - 200.000 ευρώ: 0,50%
100.000 - 150.000 ευρώ: 0,50%
60.000 - 100.000 ευρώ: 0,35%
30.000 - 60.000 ευρώ: 0,25%
15.000 - 30.000 ευρώ: 0,25%
3.000 - 15.000 ευρώ: 0,15%
1.000 - 3.000 ευρώ: 0,15%
έως 1.000 ευρώ:  0,15%  

200.000 ευρώ και άνω: 1,50%
150.000 - 200.000 ευρώ: 1,20%
100.000 - 150.000 ευρώ: 1,00%
60.000 - 100.000 ευρώ: 0,55%
30.000 - 60.000 ευρώ: 0,55%
15.000 - 30.000 ευρώ: 0,55%
3.000 - 15.000 ευρώ: 0,45%
1.000 - 3.000 ευρώ: 0,40%
έως 1.000: 0,30%             

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

0 - 5.000 ευρώ: 0,25%
5.000,01 - 15.000 ευρώ: 0,30%
15.000,01 - 30.000 ευρώ: 0,40%
30.000,01 - 50.000 ευρώ: 0,45%   
50.000,01 - 100.000 ευρώ: 0,50%
100.000,01 - 150.000 ευρώ: 0,60%    
150.000,01 ευρώ και άνω:  1%     

0,25%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

0,01 - 10.000 ευρώ: 0,10%   
10.000,01 - 20.000 ευρώ: 0,15%    
20.000,01 - 60.000 ευρώ: 0,20%  
60.000,01 - 100.000 ευρώ: 0,30%    
100.000,01 - 200.000 ευρώ: 0,40%    
200.000,01 - 300.000 ευρώ: 0,50%  
300.000,01 ευρώ και άνω: 0,75%

0,01 - 2.000 ευρώ: 0%              
2.000,01 ευρώ και άνω: 0,30%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

0,30%

1 - 1500 ευρώ: 0,25%                   
1.501 - 15.000 ευρώ: 0,50%         
15.001 ευρώ και άνω: 1,00%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

0 - 1.500 ευρώ: 0,10%
1.500,01 - 10.000 ευρώ: 0,10%
10.000,01 - 60.000 ευρώ: 0,20%
60.000,01 - 150.000 ευρώ: 0,40%
150.000,01 ευρώ και άνω : 0,80%

0 - 1.500 ευρώ: 0,00%
1.500,01 ευρώ και άνω: 0,15% 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

0,20%

0,10%

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

1 - 3.000 ευρώ: 0,45%
3.001 - 30.000 ευρώ: 0,75%
30.001 - 100.000 ευρώ: 0,95%
100.001 ευρώκαι άνω: 1,15%

1 - 3.000 ευρώ: 0,40%
3.001 - 30.000 ευρώ: 0,60%
30.001 - 100.000 ευρώ: 0,75%
100.001 ευρώκαι άνω: 1%

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

0,01- 1.000 ευρώ: 0,10%         
1.000,01- 3.000 ευρώ: 0,10%  
3.000,01- 10.000 ευρώ: 0,10%
10.000,01- 20.000 ευρώ: 0,10% 
20.000,01- 30.000 ευρώ:0,35% 
30.000,01- 60.000 ευρώ:0,35% 
60.000,01- 100.000 ευρώ:0,60%
100.000,01- 200.000 ευρώ:0,95%  
200.000,01- 300.000 ευρώ:1,15%  
300.000,01  ευρώ και άνω: 1,35%

0,01- 1.000 ευρώ: 0,10%         
1.000,01- 3.000 ευρώ: 0,10%  
3.000,01- 10.000 ευρώ: 0,10%
10.000,01- 20.000 ευρώ: 0,10% 
20.000,01- 30.000 ευρώ:0,35% 
30.000,01- 60.000 ευρώ:0,35% 
60.000,01- 100.000 ευρώ:0,60%
100.000,01- 200.000 ευρώ:0,95%  
200.000,01- 300.000 ευρώ:1,15%  
300.000,01 ευρώ και άνω : 1,35%

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε.

Τύπος Επιτοκίου Κλιμακωτό
έως 10.000 ευρώ:  0,10%                      
10.001 - 30.000 ευρώ: 0,10% 
30.001 - 50.000 ευρώ: 0,10%
50.001 - 100.000 ευρώ: 0,30%
100.001 - 200.000 ευρώ: 0,40%
200.001 - 300.000 ευρώ: 0,75%  
300.000 ευρώ και άνω: 1,00%

Τύπος Επιτοκίου Κλιμακωτό                                                  
έως 50.000 ευρώ: 0,10%                                                               
50.001 - 100.000 ευρώ: 0,50%                           
100.000 ευρώ και άνω: 1,00%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
0 - 3.000 ευρώ: 0,15%
3.000,01 - 10.000 ευρώ: 0,20%
10.000,01 -  50.000 ευρώ: 0,35%
50.000,01 - 100.000 έυρω: 0,65%
100.000,01 ευρώ και άνω : 1,00%  

ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
0 - 3.000 : 0,15%
3.000,01 - 10.000 ευρώ: 0,20%
10.000,01 - 50.000 ευρώ: 0,35%  
50.000,01 - 100.000 ευρώ: 0,65%  
100.000,01 ευρώ και άνω :1,00%  

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E.

(εξαμηνιαίος εκτοκισμός)
0 - 15.000 ευρώ: 0,00%
15.001 - 50.000 ευρώ: 0,50%
50.001 - 100.000 ευρώ: 0,75%
100.001 ευρώ και άνω: 1,00% 

(μηνιαίος εκτοκισμός)
0 - 50.000 ευρώ: 0,05%      
50.001 - 100.000 ευρώ: 0,10%
100.001 - 200.000 ευρώ: 0,10%                    
200.001 - 300.000 ευρώ: 0,20%                 
300.001 - 500.000 ευρώ: 0,40%  
500.001 ευρώκαι άνω: 0,50%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

0,01 - 30.000,00 ευρώ: 0,10%
30.000,01 - 60.000,00 ευρώ: 0,20%
60.000,01 - 150.000,00 ευρώ: 0,30%
150.000,01 - 300.000,00 ευρώ: 0,50%
300.000,01 ευρώ και άνω: 1,25%

0,01 - 40.000,00 ευρώ: 0,15%
40.000,01 - 90.000,00 ευρώ: 0,30%
90.000,01 - 150.000,00 ευρώ: 0,45%
150.000,01 - 300.000,00 ευρώ : 0,70%
300.000,01 ευρώ και άνω: 1,25%

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.

0,50%

Μη Διαθέσιμα Στοιχεία

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (Αύγουστος 2011)

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ CAPITALINVEST:

Τραπεζικά Θέματα 2011 

 Θέματα Οικονομίας 2011 

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

 

 

Investment & Technology Solutions 13/8/2011


..