Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ)

 

Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας κατά το α’ τρίμηνο του 2011 σημείωσε κερδοφορία 157 εκατ. ευρώ έναντι 21 εκ. ευρώ (προ έκτακτης εισφοράς) που είχε εμφανίσει στο α’ τρίμηνο του 2010. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι κατά το α’ τρίμηνο του 2010 η Εθνική Τράπεζα είχε εμφανίσει μεγάλες ζημιές προερχόμενες από trading οπότε καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των δύο περιόδων.

Η κερδοφορία της ΕΤΕ επιβαρύνθηκε από προβλέψεις έναντι επισφαλειών ύψους 381 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις επισφαλειών α΄τριμήνου 2011 σημείωσαν άνοδο 21% έναντι του α’ τριμήνου του 2010.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα οι εργασίες της Εθνικής Τράπεζας της απέφεραν κερδοφορία μόλις 2 εκ. Οι προβλέψεις επισφαλειών ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ από 219 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2010.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας Finansbank στην Τουρκία συνεχίζει την θετικότατη της πορεία συνεισφέροντας κατά το α’ τρίμηνο του 2011 κερδοφορία ύψους 151 εκ. ευρώ από τα 122 εκ. ευρώ που είχε συνεισφέρει κατά το α’ τρίμηνο του 2010. Το δίκτυο της Finansbank περιλαμβάνει πλέον άνω των 500 υποκαταστημάτων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Τα κέρδη από τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 81% έναντι του α’ τριμήνου του 2010. Η επιδείνωση της οργανικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 4% αλλά και σε αλλαγές του τρόπου υπολογισμού του επιτοκίου σε ενδοομιλικές συναλλαγές.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

Στο τέλος του α’ τριμήνου του 2011, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί ρευστότητα περί τα 4 δις ευρώ ενώ εμφανίζει δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ύψους 16,7 δις ευρώ μειωμένο 16,5% από τα περίπου 20 δις ευρώ που εμφανιζόταν να έχει δανεισθεί στο κλείσιμο του προηγούμενου τριμήνου (δ’ 2010).

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Σε επίπεδο καταθέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Τράπεζα, αυτές διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2010.

Στην Τουρκία οι καταθέσεις παρέμειναν επίσης αμετάβλητες ενώ στην Νοτιανατολική Ευρώπη εμφάνισαν αύξηση κατά +5% έναντι του προηγουμένου τριμήνου

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα της Εθνικής Τράπεζας ανήλθε κατά το τέλος του α΄ τριμήνου του 2011 σε 50,3 δις ευρώ σημειώνοντας μείωση 1% έναντι του δ’ τριμήνου 2010.

Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη Νοτιανατολική Ευρώπη παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2010 ενώ στην Τουρκία αυξήθηκε.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 92% ενώ σε επίπεδο ομίλου 102%.

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ

Στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2011,  η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Ομολόγων ύψους 18,6 δις ευρώ μειωμένο 1,6 δις ευρώ από τα 20,2 δις ευρώ που εμφάνιζε στο δ’ τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι ένα μέρος του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας είναι καλυμμένου κινδύνου (5,4 δις ευρώ) ενώ τα 800 εκατομμύρια αφορούν Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που παρέχουν εγγυήσεις.

 

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ

Η μετοχή της Εθνικής τράπεζας κατά την 27η Μαΐου έκλεισε στα 4,51 ευρώ έχοντας σημειώσει μια πτώση της τάξης του 50% σε σχέση μόλις με τον Σεπτέμβριο του 2010 όταν και διαπραγματευόταν σε τιμές άνω των 9 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ διαθέτει περίπου 956,1 εκατ, ευρώ μετοχές και με κλείσιμο στα 4,51 ευρώ η κεφαλοποίηση της ανέρχεται σε 4,31 δις ευρω.

Σε επίπεδο τεχνικών δεικτών η μετοχή της ΕΤΕ υστερεί σημαντικά τόσο έναντι του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (τελευταία 200 κλεισίματα) όσο και του Κινητού Μέσου Όρου 30 ημερών (τελευταία 30 κλεισίματα). Ακολουθεί γράφημα της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας των τελευταίων 2 ετών, οι διακεκομμένες γραμμές αφορούν την πορεία του κινητού μέσου όρου των 30 και των 200 τελευταίων ημερών.

Γράφημα της μετοχής της ΕΤΕ 2 ετών:

Οι προσπάθειες της Εθνικής Τράπεζας δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία κατά το α’ τριμήνο του 2011 κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικές. Η  μεγάλη όμως έκθεση της Εθνικής Τράπεζας σε Ελληνικά Ομόλογα και η εξάρτηση της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνουν το ρίσκο του ομίλου της ΕΤΕ και λειτουργούν αποτρεπτικά για την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του. Τα δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας τα επόμενα έτη θα κρίνουν καθοριστικά και για την πορεία της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας.

Γιώργος Πρωτονοτάριος 

Συνδέσεις:

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (ASE.gr) για την Εθνική Τράπεζα

Η ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας για την ενημέρωση των επενδυτών

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 


Investment & Technology Solutions 28/5/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest .gr χωρίς την σχετική άδεια.

 


..