Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
 
ΤράπεζαΛογαριασμός ταμιευτηρίουΤρεχούμενος λογαριασμός
AlphaΈως 1,75%Έως 1,50%
T bank (πρώην Aspis)
€0 - €1.000: 0,50%

€1.001 - €10.000: 1,50%

€10.001 και άνω: 1,75%
€0 - €5.000: 3,50%

€5.001 - €10.000: 0,75%

€10.001 και άνω: 0,50%
Citibank€0 - €30.000: 0,50%

€30.001 - €100.000: 0,75%

€100.001 - €300.000: 1,25%

€300.001 και άνω: 1,50%
€0-€1.000: 0%

€1.001 - €30.000: 0,10%

€30.001 και άνω: 0,25%
EurobankΜεγάλο ταμιευτήριο: 0,75%ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ LIVE: κάτω των €3.000: 1%
άνω των €3.000: 2%

PERSONAL BANKING:
μέχρι €20.000: 0,10%
άνω των €20.000: Euribor 1M + 1%

FBB
1,00%1,00%
HSBC€0 - €50.000 : 0,10%

€50.001 - €200.000: 0,50%

€200.001 - €500.000: 1,00%

€500.001 και άνω : 1,10%
€0 - €50.000: 0,00%

€50.001 και άνω: 0,20%
Marfin €0 - €1.000 :0,00%

€1.001 και άνω :0,10%
€0 - €3.000 :0,00%

€3.001 και άνω: 0,10%
Millennium

2.50%
(μηνιαίος εκτοκισμός)

€0 - €50.000: 0,05%       

€50.001 - €200.000: 0,10%                   

€200.001 - €300.000: 0,20%                  

€300.001 - €500.000: 0,40%   

€500.001 και άνω: 0,50%
Probank 0,50% 
Proton
Έως 2,00%0,50%
Αγροτική €1 - €20.000: 0,15%

€20.001 - €60.000 : 0,25%

€60.001 - €150.000: 0,60%

€150.001 - €300.000: 0,90%

€300.001 και άνω : 1,70%
€1 - €1.500 : 0,15%

€1.501 - €9.000 : 0,40%

€9.001 - €90.000 : 0,60%

€90.001 και άνω : 1,00%
Αττικής1,50%Έως 1,50%
Γενική€ 0,01 - € 5.000:   0,25%

€ 5.001 - € 15.000: 0,30%

€ 15.001 - € 30.000: 0,40%

€ 30.001 - € 50.000:  0,45%

€ 50.001 - € 100.000:  0,50%

€ 100.001 - € 150.000:  0,60%

> € 150.001:  1,00%
0,25%
Εθνική
€1 - €10.000: 0,10%

€10.001 - €20.000: 0,15%

€20.001 - €60.000: 0,20%

€60.001 -
€100.000: 0,30%

€100.001 - €200.000: 0,40%

€200.001 - €300.000: 0,50%

€300.001 και άνω: 0,75%
€1 - €2.000: 0%

€2.001 και άνω: 0,30%
Ελληνική0,30%Έως 1%
Εμπορική€1 - €1.500 : 0,10%

€1.501 - €10.000 : 0,10%

€10.001 - €60.000 : 0,20%

€60.001 - €150.000 : 0,40%

€150.001 και άνω : 0,80%
€1 - €1.500 : 0,00%

€1.501 - και άνω: 0,15%
Κύπρου
0,15% - 1,00% 0,15%  - 1,00% 
Πειραιώς
€1 - €60.000: 0,10%

€60.001 - €150.000: 0,30%

€150.001 - €300.000: 0,50%

€300.0001 και άνω: 1,25%
€1 - €40.000: 0,10%

€40.001 - €90.000: 0,20%

€90.001 - €150.000: 0,30%

€150.001 -
€300.000: 0,50%

€300.001 και άνω: 1,00%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριοέως 2,10%έως 1,10%
   


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.....