Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

ΤράπεζαΠοσό3μήνες6 μήνες12 μήνες
Alpha
€5.0000,60%0,90%1,10%
€20.0001,25%1,35%1,80%
€50.0001,45%1,50%3,10%
€100.0001,60%1,70%3,10%
T bank (πρώην Aspis)
€5.000Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €10.000
€20.0003,56%3,72%4,06%
€50.0003,56%3,72%4,06%
€100.0003,61%3,78%4,11%
Citibank€5.000Έως 2,50% για περίοδο 3μηνών ανάλογα με τη συνολική σχέση του πελάτη
€20.000
€50.000
€100.000
Eurobank
€5.000 - - -
€20.0001,80% - 1,90% - 2,00%
Μηνιαίος εκτοκισμός
1,90% - 2,00% - 2,10%
Διμηνιαίoς εκτοκισμός
1,90% - 2,00% - 2,20% - 2,30%
Τριμηνιαίος εκτοκισμός
€50.0002,50% - 2,70% - 2,90%
Μηνιαίος εκτοκισμός
2,60% - 2,80% - 3,00%
Διμηνιαίoς εκτοκισμός
2,70% - 2,90% - 3,10% - 3,30%
Τριμηνιαίος εκτοκισμός
€100.000 3,00% - 3,10% - 3,20%
Μηνιαίος εκτοκισμός
 3,00% - 3,20% - 3,40%
Διμηνιαίoς εκτοκισμός
 3,00% - 3,20% - 3,40% - 3,60%
Τριμηνιαίος εκτοκισμός
FBB
€5.000 - - -
€20.0003,00%3,25%3,25%
€50.0003,00%3,25%3,25%
€100.0003,00%3,25%3,25%
HSBC€5.0000,37%0,59%1,16%
€20.0000,37%0,59%1,16%
€50.0000,42%0,64%1,16%
€100.0000,42%0,64%1,16%
Marfin€5.000-3%3,3%
€20.000-3%3,3%
€50.000-3%3,3%
€100.000-3,4%3,65%
Millennium
€5.000Ελάχιστο ποσό συμμετοχής €15.000
€20.0000,85%1,07%1,35%
€50.0000,85%1,07%1,35%
€100.0000,95%1,17% 1,45%
Probank
€5.0002,00%2,10%2,20%
€20.0003,20%3,40%3,60%
€50.0004,10%4,15%4,20%
€100.000---
Proton
€5.0004,60% 4,70% 4,80%
€20.0004,60%4,70%4,80%
€50.0004,60%4,70%4,80%
€100.000---
Αγροτική €5.0002,75%2,95%3,25%
€20.0002,75%2,95%3,25%
€50.0002,85%3,05%3,35%
€100.000---
Αττικής€5.0003,45% 4,25% 4,45%
€20.0003,45%4,25%4,45%
€50.0003,60%4,25%4,45%
€100.0003,60%4,25%4,45%
Γενική
€5.000---
€20.0003,40% 3,50%

3,60%

€50.0003,40% 3,50%

€100.0003,40%3,50%

 3,60%

Εθνική
€5.0000.91%1,17%1.45%
€20.0000.91%1,17%1.45%
€50.0000.91%1,17%1.45%
€100.0000,91%1,17%1,45%
Ελληνική
€5.0003,50%3,80%4,00%
€20.0004,20%4,30%4,50%
€50.0004,20%4,30%4,50%
€100.0004,20%4,30%4,50%
Εμπορική
€5.0000,44%0,75%0,96%
€20.0000,50%2,95%1,07%
€50.0000,55%2,95%3,08%
€100.0000,61%2,95%3,08%
Κύπρου
€5.0000,64%0,85%1,10%
€20.0002,55%2,70%2,80%
€50.0002,90%3,00%3,10%
€100.000 2,90%3,00%3,10%
Πειραιώς
€5.0002,90%3,00%2,70%
€20.0003,45%3,60%3,10%
€50.0003,45%3,60%3,10%
€100.0003,70%3,80%3,30%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
€5.0002,30%2,55%2,75%
€20.0002,50%2,75%2,95%
€50.0002,75%2,90%

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

                          

..