Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
1.029 ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το τελευταίο εξάμηνο (Μάρτιος-Αύγουστος 2011) εντάχθηκαν συνολικά 1.029 νέα έργα στο ΕΣΠΑ. Τα νέα έργα, προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, περιλαμβάνουν 966 έργα και 63 δράσεις τεχνικής βοήθειας, απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων.  

Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται:

-90 νέα έργα για το περιβάλλον,

-18 έργα για τις μεγάλες υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών,

-105 δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με νέα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικά εργαλεία,

-Άλλες παρεμβάσεις στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, του Τουρισμού και του Πολιτισμού.

Ακολουθούν αναλυτικά τα περιφερειακά και τα επιχειρησιακά  προγράμματα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ το τελευταίο εξάμηνο. 

Α) ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1) ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αττικής:

Εντάχθηκαν 96 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκ ευρώ, με σημαντικότερα το νέο Λιμάνι του Λαυρίου αλλά και τα 15 νέα σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί, στην Αγία Παρασκευή, την Ηλιούπολη, την Κερατέα και τα Καλύβια.

2) ΕΣΠΑ ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης:

Εντάχθηκαν 174 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 431 εκ ευρώ, με πιο σημαντικά τα 8 έργα ύδρευσης ύψους 13,9 εκ ευρώ στη Δράμα και τα 4 Μεγάλα Οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 203 εκ ευρώ, στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

3) ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου:

Εντάχθηκαν 135 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 198 εκ ευρώ, με έμφαση μεταξύ άλλων στις υποδομές υγείας, όπως τα 20 έργα για εξοπλισμούς σε όλα σχεδόν τα Νοσοκομεία της Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκ ευρώ.

4) ΕΣΠΑ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιωνίων Νήσων:

Εντάχθηκαν 71 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκ ευρώ.

Στον τομέα της οδοποιίας εντάχθηκαν 3 έργα ύψους 17,5 εκ ευρώ, με σημαντικότερο έργο τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ», ύψους 13,2 εκ ευρώ.

Στον τομέα της υγείας 4 έργα ύψους 4,7 εκ ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται το Ψυχιατρικό Τμήμα στο Νοσοκομείο του Άργους.

Στον τομέα των μεταφορικών υποδομών έχουν ενταχτεί 2 έργα ύψους 24,5 εκ ευρώ. Σημαντικότερο έργο η «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 22,6 εκ ευρώ.

5) ΕΣΠΑ ΠΕΠ Θεσσαλίας-Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας:

Εντάχθηκαν 85 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού  142,3 εκ ευρώ.

Από αυτά, 10 έργα αφορούσαν στον τομέα των υποδομών παιδείας – βρεφονηπιακών σταθμών, με προϋπολογισμό 9,1 εκ ευρώ.

Στον τομέα της Υγείας εντάχθηκαν 2 νέα έργα ύψους 44,8 εκ ευρώ, όπως η προσθήκη κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ύψους 29,4 εκ ευρώ και η επέκταση και προμήθεια στο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Φιλιατών ύψους 15,4 εκ ευρώ.

Στον τομέα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, 3 έργα με προϋπολογισμό 8,4 εκ ευρώ, όπως τα «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ύψους 3,4 εκ ευρώ. 

 

photo

Β) ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Αναλυτικά, στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, εντάχθηκαν:

1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη:

Εντάχθηκαν 90 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 542,8 εκ ευρώ. Από αυτά, τα 67 αφορούν σε μεγάλα έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 404 εκ ευρώ. Ειδικά για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται εντάξεις που θα ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ.

2) Τομέας των Μεταφορών:

Στον τομέα των μεταφορών εντάχθηκαν 18 νέα έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 917 εκ ευρώ. Ξεχωρίζουν τα έργα των οδικών αξόνων, όπως, ο νέος κάθετος άξονας 45 της ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΟΔΟΥ στο σημείο «ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ», προϋπολογισμού 169 εκ ευρώ, ο άξονας 50 της ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΟΔΟΥ μεταξύ ΚΟΖΑΝΗΣ–ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ στο ΤΜΗΜΑ:«ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ» προϋπολογισμού 88,17 εκ ευρώ , το έργο ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ στην Κρήτη, προϋπολογισμού 85 εκ ευρώ , αλλά και νέα έργα υποδομών στα αεροδρόμια, όπως η βελτίωση των υποδομών στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, προϋπολογισμού 19,7 εκ ευρώ.

3) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας:

Εντάχθηκαν 18 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 917 εκ ευρώ.

4) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακή Σύγκλιση:

Εντάχθηκαν 105 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 191 εκ ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται η Ανάπτυξη Υπηρεσιών Χωρικών Δεδομένων για την προστασία των δασών, με προϋπολογισμό 48 εκ ευρώ, και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τα σώματα ασφαλείας, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ.

5) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού:

Εντάχθηκαν  2 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 250 εκ ευρώ καθώς και μια σειρά δράσεων για την αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των γυναικών σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους. Οι ωφελούμενες γυναίκες από αυτές τις δράσεις (προϋπολογισμού 100 εκ ευρώ) για το σχολικό έτος 2011-2012 ανέρχονται σε 48.000.

6) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Διοικητική Μεταρρύθμιση:

Εντάχθηκε 1 νέο έργο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη βελτίωση των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ ευρώ.

7) Στον τομέα του Πολιτισμού:

Εντάχθηκαν 8 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 33,9 εκ ευρώ.

8) Στον τομέα του Τουρισμού:

Εντάχθηκαν 3 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 17,2 εκ ευρώ.  

 

 

Συνδέσεις με τις Ελληνικές Περιφέρειες:

ΠΕΠ Ηπείρου

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

ΠΕΠ Αττικής

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΠ Θεσσαλίας

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΠ Κρήτης

 

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

  

 

 

Investment & Technology Solutions 12/9/2011

 

 

 

 


..