Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2011”

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο και παρέμεινε ανοιχτό για τους επενδυτές από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 έως και τις αρχές του 2011. Συνολικά αξιολογήθηκαν 2.111 προτάσεις από Νέες και Υφιστάμενες  επιχειρήσεις, από αυτές συνολικά κρίθηκαν επιλέξιμες 678 Νέες, 1.058 Υφιστάμενες Μικρές και 113 Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά εγκρίθηκαν 1.849 επενδυτικές προτάσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 184.340.274,98 ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο προϋπολογισμό του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη 200 εκατ. ευρώ) αλλά και στην σχετικά χαμηλή συμμετοχή των επενδυτών. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε έξι (6) μήνες. Με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία τα αποτελέσματα του Προγράμματος κρίνονται θετικά και υποδεικνύουν ότι το ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας για τα επόμενα έτη.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 

“Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες” Ε.Π.: "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

 

ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Yφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρο-μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις της μεταποίησης.

 

ΠΟΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ:

Yπέβαλαν συνολικά αίτηση 2.111 Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 224.419.826,14 ευρώ.

 

ΠΟΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την απόφαση ένταξης στις διατάξεις του προγράμματος θα επιχορηγηθούν 1.849 Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν με βαθμολογία πάνω από τη βάση (50), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 184.340.274,98 ευρώ.

Πιο αναλυτικά θα επιχορηγηθούν:

 -678 Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις (ποσοστό 36,67%) με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 66.654.257,89 ευρώ,

 -1.058 Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 98.412.563,77 ευρώ, και

113 Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 19.273.453,31 ευρώ.

                               

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ:

Σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν προκύψει οι ακόλουθες κατανομές:

1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης:

-579 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 61.168.829,87 ευρώ

2. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου:

-42 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 2.608.091,99 ευρώ

3. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ηπείρου:

-74 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 6.719.244,74 ευρώ

4. ΠΕΠ Αττικής:

-550 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 51.451.478,59 ευρώ

5. Επιχειρησιακό «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

-604 Επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 62.392.630,79 ευρώ

 

Δείτε αναλυτικά τις 1.849 εταιρείες που κρίθηκαν επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, με πηγή την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (αρχείο Excel)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Το πρόγραμμα από την ένταξη των επιχειρήσεων έχει διάρκεια 18 μήνες και μπορεί να επεκταθεί κατά ένα εξάμηνο.

 

 

 

Συνδέσεις:

 Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

H περίληψη του προγράμματος "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες"
 
 
 
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 
 

 

 

Investment & Technology Solutions 21/7/2011

 

 

 


..