Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010: ΠΤΩΣΗ 8% ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 90,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ


Η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε στις 25/2/2011 τα αποτελέσματα του ομίλου για την οικονομική χρήση του 2010. Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη πτώση των μεγεθών του ΔΆ τριμήνου που επηρέασε σημαντικά την εικόνα όλης της οικονομικής χρήσης του 2010. Τα αίτια της πτώσης των μεγεθών οφείλονται κυρίως στην συρρίκνωση της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στις λοιπές Βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται ο Οργανισμός. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΟΤΕ, η αρνητική πορεία των μεγεθών του το 2010 οφείλεται επίσης στην επιβάρυνση 129,8 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στον Οργανισμό για το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης (2005-2006) και στην απομείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom, που είχε μια συνολική επιβάρυνση στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου 77,6 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά Αποτελέσματα ΔΆ Τριμήνου

Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ παρουσίασε το δ΄ τρίμηνο του 2010, πτώση κατά 12,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και διαμορφώθηκε στα 1.330,4 εκ. ευρώ, Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 311 μειωμένα κατά 39,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων ο Οργανισμός παρουσίασε ζημιές 91,7 εκ. ευρώ από 29 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Συνολικά Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2010

Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ για όλο το 12μηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα 5.482,8 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 8%. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 20,5% στα 1.747,9 εκ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων ο Οργανισμός παρουσίασε κέρδη 39,6 εκ. ευρώ από 410,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 παρουσιάζοντας δηλαδή πτώση 90,4%.

Μετοχή ΟΤΕ & Γράφημα 52 Εβδομάδων

Η μετοχή του Οργανισμού έκλεισε την Παρασκευή 25/2/2011 στα 7,21 ευρώ. Ο αριθμός των μετοχών του ΟΤΕ ανέρχεται σε 490 εκ. μετοχές και η κεφαλοποίηση του διαμορφώνεται σε περίπου 3,5 δις ευρώ.

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο παρακάτω γράφημα (52 εβδομάδων) η μετοχή του ΟΤΕ έχει παρουσιάσει μια ανοδική αντίδραση από τα χαμηλά ενός έτους


Sample picture
Το σχόλιο του Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου του ΟΤΕ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ΔΆ τριμήνου και του έτους, του ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ σημείωσε: «Το 2010, αντιμέτωποι με εμπόδια χωρίς προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης, καταφέραμε, αξιοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, να συγκρατήσουμε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των χρηματορροών. Όμως, τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν αρνητικά από απομειώσεις αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία και επιπρόσθετα κόστη που σχετίζονταν με προγράμματα πρόωρης αποχώρησης εργαζόμενων προηγουμένων ετών».

O κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το 2011 θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας. Θα αξιοποιήσουμε την αποδεδειγμένη εμπειρία μας για να αρχίσουμε τη μετεξέλιξη του ΟΤΕ σε μια ανταγωνιστική εταιρεία. Ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας με στόχο την δημιουργία μιας επιτυχημένης διοικητικής ομάδας για τον ΟΤΕ και τη Cosmote. Κύριοι στόχοι μας θα είναι η εμπειρία του πελάτη, η προσφορά ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο ανασχεδιασμός της εταιρικής μας λειτουργίας. Παρόλο που η επίτευξη των στόχων αυτών είναι πολύ δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μας, έχω την πεποίθηση ότι θα επιτύχουμε στην προσπάθεια μας, να μεταμορφώσουμε τον ΟΤΕ σε μια εταιρεία υψηλών επιδόσεων».


Συνδέσεις:

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (ASE.gr) για τον ΟΤΕ

Η ιστοσελίδα του ΟΤΕ για την ενημέρωση των επενδυτών


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...
 Investment & Technology Solutions 27/2/2011 


..