Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΟΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ CREDIT SUISSE


Σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης (Global Research) της  Credit Suisse παρουσιάζονται οι 10 καλύτερες ιδέες για επενδύσεις μέσα στο 2011. Οι επενδυτικές ιδέες της Credit Suisse είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι στηρίζονται σε ένα θετικό σενάριο για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση υιοθέτησης κάποιων από τις παρακάτω επενδυτικές στρατηγικές προτείνεται η ισχυρή διασπορά του χαρτοφυλακίου των επενδυτών ως το βέλτιστο μέτρο μείωσης του επενδυτικού κινδύνου και η κάλυψη κινδύνου μέσω χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως παραγώγων συμβολαίων.

Ακολουθούν οι 10 καλύετερες επενδυτικές ιδέες με τυχαία σειρά.

Επενδυτική Ιδέα: ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την Credit Suisse, η ισοτιμία του Ευρώ / Δολαρίου δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά μέσα στο 2011. Προβλέπονται διακυμάνσεις μικρών χρονικών περιόδων με διορθωτικές κινήσεις. Αντίθετα η ισοτιμία τόσο του ευρώ όσο και του δολαρίου σε σχέση με άλλα νομίσματα ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά. Εκτιμάται ότι η Αγγλική Λίρα (GBP) από την Ευρώπη και το Μεξικάνικο Πέσο (ΜΧΝ) από την Νότια Αμερική έχουν ισχυρά περιθώρια να ανατιμηθούν έναντι των ευρώ και δολαρίου μέσα στο 2011.

Επενδυτική ιδέα: ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Συνιστάται η επιλεκτική επένδυση στις εκδόσεις ομολόγων  αναδυόμενων αγορών (emerging market bonds) που προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις. Προτείνεται στους επενδυτές να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο στις αγορές αυτές αρκεί να είναι ενήμεροι και προσεκτικοί στα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών που τοποθετούνται.

Επενδυτική ιδέα: ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σε καιρούς που η αγορά ομολόγων των ανεπτυγμένων χωρών (όπως ΗΠΑ) προεξοφλεί μια ταχεία άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον, συνιστάται η τοποθέτηση των επενδυτών σε ομολογιακές εκδόσεις μακράς χρονικής διάρκειας (π.χ. εκδόσεις ομολόγων 10ετίας).

Επενδυτική ιδέα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αναδυόμενες χώρες (π.χ. χώρες BRIC) προβλέπεται να παρουσιάσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και το 2011. Κατά συνέπεια, και παρόλο που οι χρηματιστηριακές αγορές των αναδυόμενων αγορών απέδωσαν ήδη σημαντικά το 2010, θεωρείται ακόμα ευκαιριακή η τοποθέτηση των επενδυτών σε αυτές.

Επενδυτική ιδέα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)

Συνιστάται επίσης η τοποθέτηση και σε μετοχές εταιρειών ανεπτυγμένων αγορών (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη), αρκεί να αποτελούν δυναμικές εταιρείες που στηρίζουν την ανάπτυξη τους στην συνεχή καινοτομία των εργασιών τους. Η καινοτομία θεωρείται προϋπόθεση ανάπτυξης καθώς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που προέρχεται από εταιρείες που λειτουργούν σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (όπως π.χ. Κίνα). 

Επενδυτική ιδέα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ)

Σύμφωνα με την Credit Suisse, οι μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ εμφανίζουν ρευστότητα σε ύψος ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα ρευστού (cash) που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των μεγάλων εταιρειών των ΗΠΑ είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων 50 ετών. Ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας αυτής αναμένεται να διοχετευτεί σε επενδύσεις και ένα εξίσου μεγάλο μέρος σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Προτείνεται η τοποθέτηση σε μετοχές εταιρειών υποψήφιων ΅στόχωνΆ εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Επενδυτική ιδέα: ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (COMMODITY MARKETS)

Το 2010 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις αγορές εμπορευμάτων (π.χ. πολύτιμα μέταλλα) και μια καλή χρονιά εκτιμάται ότι θα αποτελέσει και το 2011. Η τάση προβλέπεται να παραμείνει ανοδική όχι όμως με τόσο ισχυρούς ρυθμούς όπως το 2010. Το 2011 αναμένονται και περισσότερες ευκαιρίες για trading. Η Credit Suisse προτείνει στους επενδυτές να τοποθετούνται σε ομάδες εμπορευμάτων (block of commodities) που εμφανίζουν σημάδια εκκίνησης ομαδικής ανόδου.

Επενδυτική ιδέα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ HEDGE FUNDS

Συνιστάται η τοποθέτηση των επενδυτών σε hedge funds και για το 2011. Σύμφωνα με την Credit Suisse τα επίπεδα ρευστότητας των μεγάλων hedge funds είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δείγμα υγείας για όλο τον κλάδο. Ιδιαίτερες αποδόσεις εκτιμάται ότι μπορεί να εμφανίσουν τα macro funds (hedge funds που τοποθετούνται σε μακροοικονομικού χαρακτήρα επενδύσεις, και ΅κερδίζουνΆ από τις μεταβολές των μακροοικονομικών στοιχείων όπως επιτοκίων κτλ).

Επενδυτική ιδέα: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ακινήτων στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, μετά και από την τεράστια πτώση των τιμών των τελευταίων ετών υποαποδίδει έναντι των αγορών ομολόγων. Αντίθετα στην Κίνα και το Χόνγκ Κόνγκ έχει παρουσιαστεί μια τεράστια άνοδος στην αγορά ακινήτων και οι αποδόσεις (Yield) των ακινήτων συμβαδίζουν πλέον με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Συνιστάται η επιλεκτική τοποθέτηση σε εμπορικής χρήσης ακίνητα των ΗΠΑ και της Ευρώπης που εμφανίζουν αποδόσεις ενοικίου αρκετά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αποδόσεις των ομολόγων και παράλληλα η αποχή από την ακριβή αγορά ακινήτων της Ασίας.

Επενδυτική ιδέα: ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Καθώς όλες οι προαναφερθέντες ιδέες της Credit Suisse για επενδύσεις μέσα στο 2011 στηρίζονται σε ένα αισιόδοξο σενάριο για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας η τελευταία πρόταση αφορά στην μερική κάλυψη του ρίσκου. Η Credit Suisse προτείνει δύο τρόπους κάλυψης των επενδυτών έναντι μιας ενδεχόμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Θεωρείται ότι σε ένα αρνητικό σενάριο της παγκόσμιας οικονομίας θα ανέβει σημαντικά η τιμή του χρυσού ενώ παράλληλα θα υπερτιμηθεί σημαντικά το Ελβετικό Φράγκο έναντι των ευρώ και δολαρίου. Πρώτον, προτείνεται η αγορά call συμβολαίων παραγώγων χρυσού που απέχουν πολύ από την τιμή εξάσκησης  (out-of-the money call options). Αυτό σημαίνει ότι αν η παγκόσμια οικονομία εμφανίσει ξαφνικά μεγάλο πρόβλημα, η τιμή του χρυσού θα ανέβει υπερβολικά και ένα τέτοιο συμβόλαιο θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις ζημιές από άλλες τοποθετήσεις. Στο ίδιο πνεύμα προτείνεται η τοποθέτηση σε παράγωγα συμβόλαια (out-of-the money) που ποντάρουν σε άνοδο του Ελβετικού Φράγκου (CHF) έναντι του ευρώ.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ CAPITAL INVEST:

e-Business Επενδύστε στην οικονομία του Ιντερνετ

Μάθετε πως λειτουργούν οι επιδοτήσεις

Επιπλέον ¶ρθρα για εναλλακτικές επενδύσειςΕπιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


Investment & Technology Solutions 10/02/2011

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest.gr χωρίς την σχετική άδεια.

 

 


..