Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

 

-------------------- ΝΕΑΝΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ------------------------

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρωτότυπα τιμολόγια/αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

2. Δελτία αποστολής.

3. Αποδείξεις εξόφλησης.

4. Απόδειξη τρόπου πληρωμής (Αντίγραφο καταθετηρίου, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού

λογαριασμού,φωτοτυπία επιταγής κτλ).

5. Βεβαίωση προμηθευτή ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Παραστατικά μέχρι 1.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) μπορούν να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας

στον προμηθευτή.

Παραστατικά άνω των 1.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) έως 15.000 ευρώ (με ΦΠΑ) εξοφλούνται

μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Παραστατικά από 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και άνω η εξόφληση

(ολική ή τμηματική) γίνεται μέσω τραπ. λογαριασμού ή δίγραμμη επιταγή της επιχείρησης.

Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών μέσω επιταγών τρίτων.

Ειδικά η εξόφληση τιμολογίων εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με  επιβεβαιωτικό

συναλλαγής μεταξύ των τραπεζών (swift).Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...


..