Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
AONUDAUEA DNIANAIIAOA

 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σε επίπεδο απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και κατά κεφαλήν εισοδήματος έναντι των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών μέσων όρων. Τα Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια διοχετεύονται στην Ελληνική Οικονομία με την μορφή πακέτων (όπως το ΓΆΚΠΣ και το ΕΣΠΑ).

Η οικονομική ενίσχυση από τα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής) συνυπάρχει με την εθνική δημόσια χρηματοδότηση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (6 ΒΗΜΑΤΑ)

Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου και ολοκληρώνεται με την τελευταία καταβολή (δόση) της επιχορήγησης.

1) Προετοιμασία επενδυτικού φακέλου, απαιτείται:

-η συλλογή προσφορών (προμηθευτές)

-η συλλογή δικαιολογητικών

-η συγγραφή business plan (συντάσσεται από τον σύμβουλο)

2) Ο επενδυτικός φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα.

3) Ο επενδυτικός φάκελος αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

4) Ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και υπογράφεται σύμβαση.

5) Οι επενδύτες αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία (έκθεση ελέγχου).

6) Οι επενδύτες λαμβάνουν με την μορφή επιταγής το πόσο της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πιστοποιημένη ύπαρξη ίδιας συμμετοχής από τους επενδύτες σε ποσοστό συνήθως 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.

-Σε κάποια προγράμματα απαιτείται η ύπαρξη χώρου εγκατάστασης της επένδυσης (ιδιοκτησία ή 8ετής μίσθωση) πριν την αξιολόγηση της πρότασης.

-Υπάρχει η δυνατότητα για τους επενδύτες να αιτηθούν και να λάβουν προκαταβολή επί του ποσού της επιχορήγησης (περίπου 30%) πριν ξεκινήσουν να υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για παράδειγμα, ένας επενδυτής καταθέτει επενδυτική πρόταση σε ένα πρόγραμμα που η επιδότηση ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού, υπάρχει η παρακάτω κατανομή:

-Ίδια συμμετοχή του Επενδυτή 25%

-Τραπεζικός Δανεισμός 25%

-Ευρωπαική & Εθνική Συμμετοχή 50%.

Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μόχλευση κεφαλαίου αφού ένας επενδυτής με ένα κεφάλαιο 25.000 ευρώ μπορεί να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο της τάξης των 100.000 ευρώ.

Δεν υπάρχει υποχρέωση του επενδυτή να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης υποχρεούται όμως να μην πουλήσει το εξοπλισμό που προμηθεύτηκε και να μην κλείσει την επιχείρηση του για ένα διάστημα 3-5 ετών ανάλογα με το πρόγραμμα επιχορήγησης.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ CAPITALINVEST:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το 7ο Πρόγραμμα / Πλάισιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα...

 

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του ιστοχώρου capitalinvest χωρίς την σχετική άδεια.
 ..