Αναλαμβάνεται η πλήρης προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων -Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε την προσφορά μας..
 
Ηλεκτρονικός Οδηγός Επενδύσεων, Επιδοτήσεων και Αγορών

escort bursa bayan escort izmir bayan escort ankara bayan escort mudanya escort bursa escort bayan

Η ΑΓΟΡΑ BITCOIN -ΕΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (OPEN-SOURCE)

Το Bitcoin που εφευρέθηκε το 2008 από τον Satoshi Nakomoto είναι το πρώτο και το πιο δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Το Bitcoin είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένο νόμισμα ανοιχτού κώδικα (open source) που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να αγοράσουν on-line ή να στείλουν χρήματα σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης Bitcoin αποτελεί το ότι δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός, ενώ όλες οι συναλλαγές γίνονται 100% ηλεκτρονικά. Σήμερα σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερες από 70 cryptocurrencies με κεφαλαιοποίηση άνω του ενός (1) εκατομμυρίου δολαρίων έκαστη..

Διαβάστε περισσότερα..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -2016
Το Νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μια σειρα από στρατηγικούς τομείς που περιλαμβάνει την Πληροφορική, Τεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, και Υγεία. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.
Διαβάστε περισσότερα..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ -2016
Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης για τον Τουρισμό στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Επιπρόσθετα ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.
Διαβάστε περισσότερα..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2016»

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται  (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνον αφού η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα..
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ JEREMIE 2016 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΩΝ)
Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙEJoint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της.
Διαβάστε περισσότερα..
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση 2016»

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε για το 2016. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Σκοπός η ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση (σε αναλογία 1:1) μεταξύ του Ταμείου και της εκάστοτε Τράπεζας. Συνοπτικά στη δράση εντάσσονται όλα τα δανειακά προϊόντα που ανήκουν σε δυο κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται από τα 2 υποπρογράμματα.

Διαβάστε περισσότερα..
Η ΑΓΟΡΑ ONLINE TRADING ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Online Trading δεν είναι απλώς μια μόδα που ήρθε πριν από δέκα χρόνια και θα ξεχαστεί μετά από άλλα δέκα χρόνια, αντίθετα αποτελεί μια τεράστια αγορά με ημερήσιους τζίρους τρισεκατομμυρίων ευρώ και μια αγορά που συμμετέχουν εκατομμύρια επενδυτές από όλο τον κόσμο. Μόνη της η Αγορά Νομισμάτων (Forex), πραγματοποιεί τζίρους 4 τρις ευρώ μόλις σε μια και μόνο ημέρα. Αυτό που διαφοροποιεί την αγορά Online Trading αν την συγκρίνουμε με παραδοσιακές αγορές είναι: η σημαντική μόχλευση κεφαλαίου (leverage), η τεράστια ρευστότητα (liquidity), η μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων (assets), η προσβασιμότητα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η αμεσότητα της ενημέρωσης. Ο κόσμος του Online Trading κρύβει τεράστιες αποδόσεις σε συνδυασμό με τεράστια ρίσκα για αυτό η χρήση μιας επενδυτικής στρατηγικής είναι απολύτως αναγκαία.

Διαβάστε περισσότερα..
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το CrowdFunding αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος χρηματοδότησης ενός έργου (project) ή ακόμα και μιας απλής ιδέας για ένα νέο προϊόν. Υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες CrowdFunding από όλο τον κόσμο που λειτουργούν ως υπεραγορές κεφαλαίων και αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή χρηματοδότες που διαθέτουν κεφάλαια και δημιουργικούς ανθρώπους που αναζητούν κεφάλαια ώστε να αναπτύξουν εμπορικά τις ιδέες τους. Θα εκπλαγείτε με το μέγεθος αυτής της αγοράς σήμερα. Συνήθως οι ιστοσελίδες Crowdfunding χρεώνουν 4-5% επί των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων. Τα έργα που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν από τεχνολογικά startups και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες (non-profit) έως και προσωπικές ανάγκες, και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Παρουσιάζονται οι 10 καλύτερες CrowdFunding αγορές σε όλο τον κόσμο...

Διαβάστε περισσότερα..
10 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ WEB-SITE ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ

Όποιος πιστεύει  ότι τίποτα στον κόσμο που αξίζει δεν προσφέρεται δωρεάν μάλλον δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το διαδίκτυο. Τα δωρεάν site που παρουσιάζονται δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στην Ελλάδα, παρόλαυτά, σχεδόν όλα, δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια επισκέψεις την ημέρα. Γιατί είναι δωρεάν? Σε πολλές περιπτώσεις, οι δημιουργοί του διαδικτύου αφήνουν μια δωρεάν περίοδο ώστε οι υπηρεσίες τους να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό. Επίσης η εν δυνάμει δυνατότητα προβολής διαφημίσεων αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο πίσω από κάθε δωρεάν παροχή υπηρεσίας. Οι 600 εκατ. χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν και ψάχνουν σήμερα στην Αγγλική, δημιουργούν ένα τεράστιο κοινό ικανό να στεγάσει και να μετουσιώσει κάθε πρωτότυπη ιδέα σε μια επιτυχημένη εμπορικά ιστοσελίδα…

Διαβάστε περισσότερα..
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η μελισσοκομία εκτός από μια ευχάριστη ιδιωτική ενασχόληση μπορεί να αποτελέσει μία σημαντικότατη εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών η Ελλάδα ευνοεί ιδιαίτερα την μελισσοκομία ενώ και από πλευράς καταλληλότητας χλωρίδας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Σήμερα στη χώρα μας εκτρέφονται περίπου 1.400.000 σμήνη μελισσών εγκατεστημένα σχεδόν στο σύνολό τους σε ευρωπαϊκές κυψέλες, με ετήσια παραγωγή μελιού 14.000 τόνους.  Με βασικό προϊόν το μέλι αλλά και πολλά ακόμη υποπροϊόντα η μελισσοκομία μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή δραστηριότητα. Η βασική ομάδα των έξι χωρών που καταναλώνει άνω του 80% των ελληνικών εξαγωγών, αποτελείται από τις Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο, Καναδά, και ΗΠΑ...

Διαβάστε περισσότερα..
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ FOREX

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μπορείτε να επενδύσετε online σε όλες τις γνωστές αγορές (μετοχών, νομισμάτων, δεικτών, μετάλλων, ενέργειας, ομολόγων κτλ). Το πλεονέκτημα που προσφέρει ή διαδικτυακή επένδυση έναντι παραδοσιακών μεθόδων είναι η αμεσότητα των συναλλαγών και η εύκολη παρακολούθηση μέσω οποιασδήποτε συσκευής (υπολογιστής ή κινητή συσκευή). Η επένδυση online είναι εύκολη μπορεί όμως και να κρύβει πολλούς κινδύνους για εκείνους που δεν μπορούν να μετριάσουν τις κινήσεις τους ή/και που δεν διαθέτουν μακροπρόθεσμη στρατηγική. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους μεσίτες που θα επιλέξετε, τα μεγάλα bonus εγγραφής δεν είναι το ζητούμενο. Όσο μεγαλύτερο bonus σας προσφέρει ένας μεσίτης (broker), τόσο πιο πιθανό βλέπει το ενδεχόμενο ότι θα κερδίσει εις βάρος σας στο μέλλον…

Διαβάστε περισσότερα..
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ LAISSEZ-FAIRE Η' ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΕΥΝΣ

Επιχειρείται μια προσέγγιση του πάντα επίκαιρου διλήμματος αυτορυθμιζόμενες αγορές ή κρατικός παρεμβατισμός μέσα από τις θεωρίες του κυρίου Κέυνς. Ο Κέυνς οραματίστηκε έναν κόσμο όπου το Κράτος, η υγιής Επιχειρηματικότητα και οι Εργαζόμενοι θα συνυπάρχουν αποτελεσματικά. Έναν κόσμο που στοχεύει στην ανάπτυξη, στην πλήρη απασχόληση, στη δίκαιη κατανομή του πλούτου αλλά και στην σταθερότητα της οικονομίας. Τέλος, έναν κόσμο που ανταμείβει την επιχειρηματικότητα και που φορολογεί αποφασιστικά τόσο την κερδοσκοπία όσο και το εισοδηματικό κεφάλαιο. Για να δώσει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το κράτος, ειδικά για τις περιόδους κρίσης, είχε δηλώσει «Σε περιόδους κρίσης το κράτος αξίζει να πληρώνει τους εργάτες απλώς για να κάνουν τρύπες στο έδαφος, αυτό θα έκανε καλό στην Οικονομία»…

Διαβάστε περισσότερα..
 


..